Missió

Missió

Desenvolupar i sistematitzar el Pensament Creatiu per aconseguir una organització innovadora

Inteligencia Creativa proporciona a les empreses suport en formació, tallers i consultoria en els diferents passos del procés de gestió de la creativitat:
arrow Identificar on la creativitat i la innovació poden aportar valor.
arrow Transformar aquests focus creatius en preguntes que permetran optimitzar la generació d’idees.
arrow Generar preguntes noves per iniciar un procés de divergència.
arrow Generar idees amb tècniques creatives.

 

arrow Seleccionar les idees amb una metodologia que permeti a les idees més trencadores defensar-se.
arrow Polir les idees per transformar-les en conceptes concrets llestos per treballar.
arrow Visualitzar les idees per facilitar-ne l’acceptació.
arrow Implementar el canvi de cultura i formar les persones perquè la creativitat i la innovació passin a formar part de l’ADN de l’empresa.
arrow Sistematitzar el procés de manera simple i pragmàtica per a un canvi permanent que condueixi l’organització a ser realment innovadora.