Formacions

[wptabs mode=”horizontal”]
[wptabtitle]Formació[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Formació

 

Per ser competitives, les empreses necessiten innovar en productes, serveis, processos interns o externs, organització, comunicació, etc. La innovació consisteix a fer realitat idees noves, en qualsevol àmbit i departament. Per poder transformar les idees en realitat, és a dir, innovar, lògicament, cal començar per tenir aquestes idees noves: ser creatius.
 

Moltes empreses gestionen projectes d’innovació, però no sistematitzen la fase anterior, el Pensament Creatiu, que és el que generarà el canvi permanent i faarà que l’empresa porti la innovació a l’ADN.
Desenvolupar el Pensament Creatiu és el primer pas per innovar… i es pot fomentar i sistematitzar!

[/wptabcontent] [wptabtitle]Despertar la Creativitat[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Despertar la Creativitat

 

Introducció al Pensament Creatiu (d’1 a 4 hores) Ponència inspiradora i motivadora sobre la creativitat
Objectius:
arrow

Demostrar als assistents que el Pensament Creatiu concerneix tothom i com pot conduir a innovacions que aportin valors a tots els àmbits (processos, productes, organització, etc.).

arrow Demostrar que és una habilitat que tots podem desenvolupar, independentment del nostre departament, de la funció que exercim o la posició jeràrquica que ocupem.
 

Contingut:
arrow Introducció amb exemples pràctics: la creativitat és una habilitat, posar fre a la creativitat, com fomentar-la, etc.
arrow Una presentació i una pràctica breu de 2 o 3 tècniques creatives per demostrar, amb eines de generació d’idees, el que s’ha exposat a la introducció.
Ideal per incloure en una convenció, una reunió de departament o qualsevol esdeveniment corporatiu.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Caixa d’Eines[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Caixa d’Eines Creatives

 

Formació (1 o 2 dies)
Objectiu: desenvolupar el Pensament Creatiu
arrow

Crear un clima que afavoreixi la generació d’idees i demostri als participants que la creativitat concerneix tothom i que és una habilitat que tots podem desenvolupar per innovar a la feina.

arrow Entendre la importància de trobar noves maneres d’afrontar un problema, replantejant-se’l i trobant preguntes noves i inspiradores per optimitzar el procés creatiu.
 

arrow Entendre, practicar i poder reproduir tècniques de generació d’idees simples i pràctiques que els participants podran utilitzar cada vegada que vulguin generar idees noves.
arrow Treure profit de les idees que s’han generat: fase de selecció, transformació d’una idea en concepte, etc.
Totes les pràctiques seran sobre temes reals dels participants.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Líders[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Formació per a líders de la innovació

Formació (2 o 3 dies)
Objectiu:
Formar un grup de persones perquè puguin liderar la implantació de la cultura creativa i la innovació a l’empresa.
Continguts:
arrow

Com organitzar grups creatius per aconseguir idees que condueixin a innovacions: identificar perfils, transformar eixos estratègics d’innovació en focus creatius que estimulin la creativitat, etc.

arrow Desenvolupar les qualitats del líder de la innovació per aconseguir un canvi permanent en l’organització i evitar els principals obstacles al desenvolupament de la cultura innovadora en el col·lectiu.
arrow Fomentar la creativitat d’un equip, funcional o natural: definir tasques, feedback, motivació, etc.
arrow Fer que la metodologia s’integri en la vida diària de l’equip i que limiti la sobrecàrrega de feina.
arrow Benchmarking d’altres organitzacions. Open innovation.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Dinamitzadors[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Formació de dinamitzadors

Formació (2 o 3 dies)
Objectiu:
Formar un grup de persones perquè puguin dinamitzar de manera eficient els grups de generació d’idees que s’organitzaran en àmbit intern.
Continguts:
arrow

Explicació i pràctica d’eines de reformulació de problemes i de generació de preguntes noves.

arrow

Explicació i pràctica (com a participant i com a dinamitzador) de tècniques racionals i tècniques intuïtives de generació d’idees.

arrow

Consells pràctics per optimitzar l’eficiència de cada tècnica.

arrow

Consells per optimitzar la resta de parts del procés creatiu: la pregunta, la selecció, etc.

arrow Consells i pràctica sobre la dinamització d’un grup creatiu.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Coaching[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Coaching de la innovacio

Coaching-Acompanyament
Objectiu:
arrow

Ajudar el Responsable d’Innovació o el Comitè d’Innovació i donar-li suport en la feina d’organitzar i impulsar el procés d’innovació en l’organització.

arrow

Explicació i pràctica d’eines de reformulació de problemes i de generació de preguntes noves.

Continguts:

arrow

Hotline permanent i reunions de seguiment.

arrow

Suport amb eines en cada fase del desenvolupament del pensament creatiu i la innovació.

 

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Comitès de Direcció /Innovació[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Programes per a Comitès de Direcció /Innovació

«Orientació estratègica del pensament creatiu i la innovació» (1/2 dia) per a Comitès de Direcció i Comitès d’Innovacio
Objectius:
arrow

Consensuar la visió de la innovació i detectar on pot aportar valor.

arrow Ensenyar diferents models de desenvolupament del Pensament Creatiu i la Innovació en les empreses per veure els elements que poden ser interessants d’integrar.
arrow Definir una primera fulla de ruta de la innovació.

Contingut:

arrow

Orientació estratègica de la cultura creativa cap a una innovació que aporti valor: com passar d’eixos estratègics a eixos d’innovació i focus creatius.

arrow

Metodologia per liderar el procés.

arrow

Impulsar el canvi cultural.

arrow

Models, casos reals i key learnings d’empreses de diferents sectors.

«Sensibilització del Comitè de Direcció» (1/2 dia) per a Comitès de Direcció i/o Directors d’Àrees
Objectius:
arrow

Fer que el Comitè de Direcció prengui consciència del paper essencial que té en el foment de la creativitat i la innovació.

arrow Saber detectar on pot aportar valor i involucrar-hi l’organització.

Contingut:

arrow

Liderar una cultura creativa: impacte en el desenvolupament de la innovació a l’empresa.

arrow

Com evitar ser els primers obstacles alhora d’implantar-la.

arrow

Orientació estratègica de la cultura creativa cap a una innovació que aporti valor.

arrow

Metodologia per liderar el procés de canvi.

arrow Feedback, incentivar, motivar.
arrow Últimes tendències en gestió d’innovació: Open innovation, etc.
Formació en Gestió del Canvi

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Canvi[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Formació en Gestió del Canvi

Objectiu:
arrow

Desenvolupar actituds per gestionar amb èxit les situacions de canvi o de crisi.

Contingut:

arrow Desenvolupar-ne la proactivitat.
arrow Gestionar reptes en entorns canviants.
arrow El compromís en situacions difícils.
arrow

Vèncer la resistència al canvi.

arrow Gestionar l’adversitat.
arrow Autoconfiança i assertivitat.
arrow

Aquesta formació es fa en col·laboració amb Cathy Paredes, consultora de l’empresa Human Software i una reconeguda especialista en la matèria.

Es pot combinar amb alguns dels mòduls de creativitat i innovació per elaborar un programa que treballi metodologies, eines i actituds.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Diagnòstic[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Diagnòstic

Anàlisi + Taller: «Diagnòstic de l’estat de la innovació»
Objectiu:
arrow

Oferir un diagnòstic previ de l’estat de la innovació i del pensament creatiu en l’organització.

Continguts:

arrow

Reunions i entrevistes amb els responsables de la innovació i amb actors clau de diferents departaments.

 

 

arrow Anàlisi de la situació i reunió de debat i contrast amb els responsables d’innovació sobre els temes més rellevants que s’han detectat.
arrow Preparació d’un informe amb descripció dels punts crítics que s’han trobat i amb recomanacions.
arrow Reunió per presentar l’informe i debatre’l.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Software[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Software Critflow

SOFTWARE
Per aconseguir l’objectiu d’ajudar les empreses a sistematitzar la metodologia creativa, Inteligencia Creativa fa servir el software de l’empresa Soft4CRIT.
Soft4CRIT és una empresa liderada per Joaquim Vilá, professor d’Estratègia i Innovació a l’IESE, i Bernat Recasens, director general. Està funcionant amb èxit en empreses com ara Apli, Hesperia, Roche, Metalquimia, Zurich, Itaca, Azteca, Aranco o Ausa.

Inteligencia Creativa ha contribuït en el desenvolupament de mòduls específics perquè aquesta eina pugui ser el complement perfecte al seu procés de desenvolupament de cultura creativa.

 

 

El software Critflow ajuda a sistematitzar els processos de captació, selecció, gestió d’idees i llançament d’idees, de manera que millora l’efectivitat de tot el procés de direcció de la creativitat i la innovació.

Ajuda a fomentar el compromís regular amb la innovació en l’empresa reduint la complexitat de gestionar-la.
Permet guiar la generació d’idees cap a enfocaments estratègics establerts per la direcció.

CRIT: Plataforma al servei de l’Alta Direcció per Crear, Reinventar, Innovar i Transformar.

[/wptabcontent]
[wptabtitle]Procès[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Procès de la Roda Creativa

Per organitzar i desenvolupar la innovació, no hi ha el procés perfecte. Cada empresa té una cultura pròpia, uns processos concrets, etc. La nostra experiència amb nombroses empreses de tot tipus de mida i sector ens permet plantejar en cada pas les possibles alternatives, els punts crítics i les preguntes rellevants perquè l’empresa decideixi què li convé. D’aquesta manera, desenvoluparem conjuntament el model propi que li permetrà integrar el Pensament Creatiu i la Innovació a l’ADN.

[/wptabcontent]
[/wptabs]