Altres referències

Altres referències

Inteligencia Creativa col·labora o ha col·laborat amb:
la udg
el Programa Innova de la UPC Programa Innova de la UPC
esade-creapolis
esade-creapolis